משחק האוצר שבפנים


מטרת המשחק: אוצרות רבים נמצאים במכרה שלכם.
צברו נקודות גבוהות במשחק והתקדמו בשלבים!

עם מה משחקים? עכבר בלבד.

בהצלחה!