משחק הקריסטל


מטרת המשחק: המפלצת שלכם רוצה את כל הקריסטלים! עזרו לה לקבל אותם!
במשחק יש מספר שלבים ודרגות קושי להנאתכם!

עם מה משחקים? עכבר בלבד.

בהצלחה!